สังคมท้องถิ่น

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์สินค้าดีเมืองปากน้ำ พร้อมเดินชมสินค้าภายในงาน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%89%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์สินค้าดีเมืองปากน้ำ พร้อมเดินชมสินค้าภายในงาน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 11 ส.ค.63 ที่ศูนย์การค้าค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์สินค้าดีเมืองปากน้ำ ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2563 โดยมี นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นางสาวสายพิณ วงศ์ประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนิตา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายจำรัสพงค์ สุภาเส นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับงานมหัศจรรย์สินค้าดีเมืองปากน้ำ จัดขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ได้มี โอกาสในการจำหน่ายสินค้าเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักเพื่อเพิ่มรายได้ และขีดความสามารถทางการตลาด รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs/Biz Club ผู้ผลิตสินค้าเด่นและอาหารอร่อยของจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 บูธ และมีกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่11-15 สิงหาคม 2563 เป็นเวลา 5 วัน ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*