ท้องถิ่น

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2563

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2563 เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 128 ปี 10 สิงหาคม 2563

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 10 ส.ค.63 ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอเมืองสมุทรปราการ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2563 เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 128 ปี 10 สิงหาคม และประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2563 นางเสาวรส บุญเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.เทพารักษ์ แพทย์ประจำตำบล ชั้นที่ 1 ได้แก่ นางอนงค์ ทัศนศร แพทย์ประจำตำบลบางเมืองใหม่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1.ได้แก่ นางสาวสมศรี ปิ่นประดิษฐ์ ผู้ช่วยใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.เทพารักษ์ และประดับขีด ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ นายพิทวัล จันทรสมโภชน์

โดยก่อนการประชุม นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประธานการประชุม เป็นตัวแทนมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 ให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส จำนวน 17 ทุน จากนั้น เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก และระเบียบวาระอื่นๆ โดยบรรยากาศหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครบรอบ 128 ปี 10 สิงหาคม 2563 โดยมี นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประธาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย กำนันตึ๊ง ไพบูรย์ พินเที่ยง นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ “กำนันยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปี 62” ตลอดจนกำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองฯ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นใหม่ โดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 และเพื่อเชิดชูเกียรติของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนมาตลอด 128 ปี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*