สังคมท้องถิ่น

สโมสรโรตารี่สำโรง นำทัพ 10 สโมสรโรตารี ในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม

%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9e

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 ส.ค.63 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย อดีตนายกสโมสรโรตารี่สำโรง อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร โรตารี่แอนน์ นายกนิตยา จันทร์อินทร์ และนางสาวพบภัค เลขะกุล นายกสโมสรโรตารี่สำโรง ปีบริหาร 2563-2564 นำคณะผู้บริหารฯ จาก 10 สโมสรโรตารี่ ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย สโมสรโรตารี่สำโรง สโมสรโรตารี่สมุทรปราการ / พระประแดง / ลัดหลวง / ปู่เจ้าสมิงพราย / พระสมุทรเจดีย์ / เทพารักษ์ / บางพลี / บางบ่อ และสโมสรโรตารี่เอราวัณ พร้อมทั้ง คณะครู ผู้บริหาร สมาชิกสโมสรโรตารี่อินเทอร์แรคท์ และนักเรียนโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

สำหรับ กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติฯ สโมสรโรตารีสำโรง ได้ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยได้ประสานโครงการกำหนดกิจกรรมร่วมกัน ปัจจุบัน รวม 9 ปี แล้ว ซึ่งแต่ละปีก็จะปลูก จำนวน 1,500 ต้น บนชายฝั่งอ่าวไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ ตามจุดสถานที่ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก กำหนดให้ ด้วยความมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน เหมือนพี่น้องกันทุกสโมสร และโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ซึ่งมีสมาชิกสโมสรโรตารี่อินเทอร์แรคท์ฯ ได้ก่อตั้งปีบริหาร 2551-2552 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในครั้งนี้ เป็นการสนองพระราชดำหริของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์มีพระราชประสงค์ ให้ประชาชนได้อนุรักษ์พื้นป่าให้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต สัตว์น้ำ บริเวณริมฝั่งทะเล เป็นแนวป้องกันคลื่นลม เป็นกำแพงธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์ในระบบนิเวศตามธรรมชาติ เป็นบวงโซ่อาหาร และเป็นการส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบ้านเมือง นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งผลให้เกิดการทดสอบ 4 แนวทาง สำหรับ สมาชิกสโมสรโรตารี่ คือ “เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม นำไมตรี ดีทุกฝ่าย” สมประสงค์ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยมี ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการปลูกป่าชายเล

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*