สังคมท้องถิ่น

คณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3

คณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและสร้างเสริมธรรมาภิบาล วุฒิสภา จัดเวทีสัมมนาเรื่อง “การเทิดทูนสถาบันและสร้างเสริมธรรมาภิบาล”

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 14 ส.ค.63 ที่ประชุม ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและสร้างเสริมธรรมาภิบาล วุฒิสภา จัดเวทีสัมมนาเรื่อง “การเทิดทูนสถาบันและสร้างเสริมธรรมาภิบาล” โดยมี หม่อมหลวงสกุล มาลากุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและสร้างเสริมธรรมาภิบาล วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา และ นายไชยวุฒิ เอี่ยมสำอาง เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้างธรรมาภิบาล กล่าวรายงาน โดยมี นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ตลอดจน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ คณะผู้บริหารฯ ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เข้าร่วมเวทีสัมมนา

โดยบรรยากาศภายในงาน ก่อนเปิดเวทีสัมมนา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้เชิญคุณแม่เอี่ยงจึง แซ่เตียว ผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาท” โดย “หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นสถาบันหลักของประเทศ พระมหากษัตริย์ทรงปกครองประชาชนและแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดหลักคำสอนของพระองค์ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ สำหรับการจัดเวทีสัมมนาเรื่อง “การเทิดทูนสถาบันและสร้างเสริมธรรมาภิบาล” ครั้งนี้ เพื่อวางแผนและพัฒนากระบวนการการปฏิรูปบุคลากร รวมถึงแนวทางการสร้างแนวคิดและการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในสังคมการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*