สังคมท้องถิ่น

fit-flex (ฟิต-เฟล็กซ์) จัดกิจกรรม “Big Promotion เปิดอัดสาย”และโรงเรียนมิสเตอร์โฮแมน รับปรึกษาเปิดร้านอัดสายไฮดรอลิค

fit-flex-%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 ส.ค.63 ที่โรงเรียนมิสเตอร์โฮแมน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล ลัค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสายไฮดรอลิคและเครื่องอัดสายไฮดรอลิคยี่ห้อ fit-flex (ฟิต-เฟล็กซ์) ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ fit-flex (ฟิต-เฟล็กซ์) จัดกิจกรรม “Big Promotion เปิดอัดสาย”เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและคืนกำไรให้แก่ลูกค้าของ fit-flex (ฟิต-เฟล็กซ์) โดยมี นายพิสิษฐ์ พีรพลพัชรกุล ประธานกรรมการบริหาร FITFLEX GROUP และผู้จัดการโรงเรียนมิสเตอร์โฮแมน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี พล.ต.ต.วสันต์ บุญเจริญ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนมิสเตอร์โฮแมน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวินัย แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอังคณา ศรีจิรารัตน์ รองประธานบริหาร FITFLEX GROUP เหรัญญิก นายอาคม อยู่คง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงเรียนมิสเตอร์โฮแมน ตลอดจน พนักงานบริษัท ดั๊บเบิ้ล ลัค และลูกค้าของ fit-flex (ฟิต-เฟล็กซ์) เข้าร่วมกิจกรรมด้วย fit-flex (ฟิต-เฟล็กซ์)

ซึ่งเป็นผู้นำและเป็นผู้เชียวชาญด้านสายสายไฮดรอลิค /หัวสาย และข้อต่อทุกชนิด มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 40 ปี fit-flex (ฟิต-เฟล็กซ์) ได้เล็งเห็นว่างานสายไฮดรอลิคและงานข้อต่อ เป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งในตลาดผู้บริโภคและมีแนวโน้มทวีความต้องการในภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง และเครื่องจักรทุกประเภท แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการซึ่งมีความรอบรู้ ความชำนาญในเรื่องของท่อและข้อต่อนั้นมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ นำมาถ่ายทอดให้แก่อนุชน ซึ่งเป็นช่องทางที่มีอนาคตในการประกอบอาชีพ ดังนั้น นายพิสิษฐ์ พีรพลพัชรกุล ประธานกรรมการบริหาร FITFLEX GROUP จึงได้ดำหริให้มีการก่อตั้งโรงเรียนมิสเตอร์โฮแมน เพื่อถ่ายทอดองค์วิชาความรู้ ให้แก่ผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องท่อและอุปกรณ์ข้อต่อแต่ละชนิดอย่างครบวงจร องค์ความรู้การเป็นผู้บริหารจัดการร้าน องค์ความรู้เรื่องช่าง ในการบีบ การอัด การตัดต่อ การเชื่อม ตลอดจนองค์ความรู้ในเรื่องของการให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในทางวิชาการ ได้อีกด้วย

โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “มิสเตอร์โฮแมน” เปิดทำการสอนนักศึกษาตามหลังสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตรระยะสั้น 300 ชั่วโมง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาที่จบการศึกษาจากโรงเรียน ทุกคนจะได้รับการทำงานเป็นพนักงานในเครือ fit-flex (ฟิต-เฟล็กซ์) ในอัตราเดือนละ 12,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่าคอมมิชั่น 10 % เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยผู้จบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน โดยมีศักดิ์และสิทธิตามที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: 087-822-6665, 084-694-5050

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*