ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มกระดังงามาปันสุข

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82

เมื่อวันที่15 ส ค 63 น.ส.กระดังงา (นุช) มาลาพารุ่งเรือง ประธานชมรมเรือนกระดังงา พาเพลินพร้อมสมาชิกได้จัดกิจกรรม ตัดแว่นสายตา สั่น-ยาว ให้กับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ที่ประสบวิกฤต โควิด19 ที่ผ่านมา หลังจากที่ทางชมรมได้เคยร่วมแรงร่วมใจจัดอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และตัดผมฟรี ให้กับชุมชนในช่วงการระบาดไวรัสโควิดมาแล้ว ถึง 7 ครั้ง สำหรับการจัดกิจกรรมตัดแว่นสายตาฟรี ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่บริการได้เพียง 150 คน ชึ่งยังไม่ทั่วถึง เท่าที่ควร

ดังนั้น ทางชมรมเรือนกระดังงา จึงได้มีมติ จัดตัดแว่นฟรี ให้อีกครั้งในวันที่ 28 ส.ค.นี้ ณ ที่ทำการชมรม เรือนกระดังงา 89/231 ม.7 ต.บางเมือง อ.เมือง สมุทรปราการสำหรับผู้ที่จะบริจาคร่วมกิจกรรม หรือจะไปรับการตัดแว่นสายตาฟรี ติดต่อได้ที่คุณกระดังงา เพื่อสำรองสิทธ์ โทร 089-8133598

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*