ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%aa

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ส.ค.63 ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย สวางคนิวาส อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย สวางคนิวาส กล่าวต้อนรับ และนางวันดี เมืองนารถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ภายในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย สวางคนิวาส เข้าร่วมกิจกรรม

นางวันดี เมืองนารถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย (สวางคนิวาส) ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง //2. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพร, กิจกรรมมอบถุงยังชีพ แก่คนชรา ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส, กิจกรรมปลูกต้นไม้ และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*