ศาสนาและการศึกษา

วัดโคธาราม จัดพิธีบวงสรวงเบิกเนตรยก”โคอุสุภโชค และ โคอุสุภลาภ”

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3

วัดโคธาราม จัดพิธีบวงสรวงเบิกเนตรยก โคอุสุภโชค และ โคอุสุภลาภ ขึ้นสู่แท่นซุ้มประตูวัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางเข้าวัดโคธาราม

พระปลัดชาตรี สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 ร่วมกับ คณะพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวัจกรวัดโคธาราม และคณะศิษยานุศิษย์พระปลัดชาตรี ถือฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 เวลา 07.09 น.จัดพิธีบวงสรวงเบิกเนตรยก “โคอุสุภโชค และ โคอุสุภลาภ” ขึ้นสู่แท่นซุ้มประตูวัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางเข้าวัดโคธาราม ณ บริเวณซุ้มประตูวัดโคธาราม ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี หลวงพ่อพระครูสังวรวิมลกิจ เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม และพระปลัดชาตรี สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีบวงสรวงเบิกเนตร

โดยมี นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ จ.สมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ปลัดสมพร พิจิตร ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง นางสาวจำนงค์ เกตุแก้ว (ป.อ้อย) ปลัดอำเภอบางพลี อบต.บัญญัติ เรืองศิริ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง และคณะสมาชิกสภา อบต.บางเพรียง กำนันประทีป ใจดี กำนันตำบลบางเพรียง ผู้ใหญ่บัญชา เขียวหวาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ผู้ใหญ่สุเมธ กิมยงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ผู้ใหญ่วิชัย เกิดแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางเพรียง ตลอดจน ผอ.สุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ผอ.ลักขณา เพ็งรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง และคณะผู้มีจิตศรัทธา ผู้แทน จากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี แขวงทางหลวงสมุทรปราการ หจก.สุรีย์ค้าไม้คลองด่าน นายปรีชา รักษาภัย ไวยาวัจกร วัดโคธาราม และพ่อค้า ประชาชน ชาวตำบลบางเพรียง เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยบรรยากาศภายในพิธี เวลา 07.09 น.หลวงพ่อพระครูสังวรวิมลกิจ เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม และพระปลัดชาตรี สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีบวงสรวงเบิกเนตร เจิมแป้งปิดทอง ผูกผ้าแพรสามสีและแขวนกระดิ่ง “โคอุสุภโชค และ โคอุสุภลาภ” ประธานฝ่ายฆราวาส นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง นำผู้เข้าร่วมพิธี ผูกผ้าแพรสามสี เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนยก “โคอุสุภโชค และ โคอุสุภลาภ” ขึ้นสู่แท่นซุ้มประตูวัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางเข้าวัดโคธาราม พระภิกษุสงฆ์ แห่งวัดโคธาราม เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพวงมาลัย จตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ และรับมอบวัตถุมงคล จากเจ้าอาวาสวัดโคธาราม

สำหรับการจัดพิธีบวงสรวงเบิกเนตรยก”โคอุสุภโชค และ โคอุสุภลาภ”ขึ้นสู่แท่นซุ้มประตูวัดโคธาราม ในครั้งนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางเข้าวัดโคธาราม เพราะวัดโคธาราม มีชื่อคล้ายกับวัดมงคลโคธาวาส ทำให้ญาติโยมที่มาร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางวัด ไปผิดสถานที่ เช่น มารับพระวัดโคธาราม แต่ไปรับที่วัดมงคลโคธาวาส เจ้าหน้า มาส่งบิลค่าน้ำ-ไฟ ของวัดมงคลโคธาวาส ก็มาส่งที่วัดโคธาราม และอื่นๆ อีกหลายอย่างด้วยกัน

วัดโคธาราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมชื่อ “วัดบางเหี้ย” เพราะอยู่ติดแม่น้ำบางเหี้ย ต่อมากรมชลประทานได้ทำการสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มขึ้นทางตอนใต้ของวัด ทำให้วัดตั้งอยู่ทางตอนในของเขื่อน ราษฎรจึงเรียกว่า “วัดบางเหี้ยใน” ต่อมาในสมัยของพระครูประภากรวิมล (หลวงพ่อแป้น) ได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่เป็น “วัดโคธาราม” เพื่อให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมเกี่ยวกับตัวอักษร แต่ก็ยังคงความหมายไว้ให้เหมือนเดิม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*