ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 3

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม้ประดับ พันธุ์ไม้เด่นในจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณ Digital Square ชั้น4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 3 โดยมีนายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ อาทิ โกสน หมากผู้หมากเมีย และหมากแดง สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสมุทรปราการหลายล้านบาทต่อปี สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานส่งเสริมการตลาดไม้ดอก ไม้ประดับ “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ดีตามหลักหลักวิชาการ ปรับปรุงพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้เด่นในจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้นตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปรับทราบการใช้ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดในชีวิตประจำวันและเทศกาลต่างๆ โดยภายในงาน จะมีการจัดแสดงนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้เด่นในจังหวัดสมุทรปราการ การประกวดและจำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานเทอร์เรส ชั้น1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*