ศาสนาและการศึกษา

วัดโคธาราม จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d

วัดโคธาราม จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดโคธาราม

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 ส.ค.63 ที่ศาลาการเปรียญ วัดโคธาราม ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์ แห่งวัดโคธาราม ได้จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันมรณภาพ หลวงพ่อพระครูไพโรจน์กิจโกศล (มาโนช) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคธาราม และบูรพาจารย์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดโคธาราม โดยได้รับความเมตาจาก หลวงพ่อพระครูสังวรวิมลกิจ เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีกำนันประทีป ใจดี กำนันตำบลบางเพรียง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมี พระปลัดชาตรี สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าอาวาสวัดโคธาราม นำคณะพระภิกษุสงฆ์ วัดโคธาราม ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล ประธานฝ่ายฆราวาส และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำรับพร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

โดยมี นายบัญญัติ เรืองศิริ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อบต.ชำนาญ รักการ นายบุญเลิศ พุ่มทิม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลบางเพรียง นายวินัย เขมา แพทย์ประจำตำบลบางเพรียง นายนเรศ ใจพุก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางเพรียง นายปรีชา รักษาภัย ไวยาวัจกร พร้อมด้วย คณะกรรมการวัดโคธาราม ศิษยานุศิษย์พระปลัดปรีชา ตลอดจนอุบาสก อุบาสิกา เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงพ่อพระครูไพโรจน์กิจโกศล (มาโนช) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคธาราม และบูรพาจารย์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดโคธาราม กันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับ หลวงพ่อพระครูไพโรจน์กิจโกศล (มาโนช) มีนามเดิมว่า มาโนช พิมลศรี เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2503 โยมบิดา นายละม่อม โยมมารดา นางบุญธรรม ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2530 ณ วัดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ (อิณมุตโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ปี พ.ศ.2525 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ.2557 สำเร็จการศึกษาปริญญาบัตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2553 ได้รับพระราชทานตั้งสมณะศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ราชทินนามที่ พระครูไพโรจน์กิจโกศล ปี พ.ศ.2537 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคธาราม ปี พ.ศ.2545 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดโคธาราม ปี พ.ศ.2546 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโคธาราม จนถึงปี พ.ศ.2561
โดยวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 หลวงพ่อพระครูไพโรจน์กิจโกศล (มาโนช) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคธาราม ได้มรณภาพอย่างสงบจากการอาพาธ สิริอายุรวม 58 ปี ต่อมาเจ้าคณะผู้ปกครอง ได้แต่งตั้ง พระปลัดชาตรี สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโคธาราม จนถึงปัจจุบัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*