ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบฆ่าเชื้อ

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-%e0%b8%97

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบฆ่าเชื้อภายในห้องเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ดำเนินการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรค ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา 99.9 % รวมทั้งสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ และสารเคมีอันตราย ภายในห้องเก็บสิ่งส่งตรวจแก่ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Patient Under Investigation : PUI) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และเป็นการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีจำนวน 8 เครื่อง (ห้อง) ตั้งอยู่บริเวณ อาคารผู้โดยสาร ขาเข้า ชั้น 2 Concourse C ,D ,E ,F และ G

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*