ทันข่าว

อบจ.สมุทรปราการ ต่อยอดแนวคิดของ “คุณเอ๋”ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%99

อบจ.สมุทรปราการ ต่อยอดแนวคิดของ “คุณเอ๋”ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 1,500 ต้น เพิ่มแสงสว่างยามค่ำคืนครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

เสร็จแล้ว เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 1,500 ต้น ชาวบ้านสุดปลื้มปากน้ำสว่างทันตาเห็น แสงสว่างในยามค่ำคืนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับประชาชนในการสัญจรไปมาบนถนนทางหลวงชนบทเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุอาชญากรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ จำนวน 1,500 ต้น ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายของสมุทรปราการ

สำหรับแนวคิดในการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ มีรากฐานเดิมมาจากโครงการของ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้วางแนวทางในการใช้พลังงานธรรมชาติ เพื่อลดมลภาวะที่เป็นพิษกับประชาชนจนกระทั่งต่อมา นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของโครงการดังกล่าว จึงนำนโยบายของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม มาผลักดันจนสำเร็จ ล่าสุด อบจ.สมุทรปราการ ดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ 1,500 ต้น บนถนนสายหลัก และสายรอง ทั้งหมด 6 เส้นทาง ด้วยนวัตรกรรมสมัยใหม่ ใช้เสาไฟฟ้าเป็นเหล็ก SS400 ความสูง 6.0 เมตร ซึ่งมีลักษณะพิเศษสามารถพับลงมาได้ ช่วยให้การซ่อมแซมบำรุงรักษาสะดวกมากยิ่งขึ้น

สำหรับจุดแรก บนเส้นถนนบ้านสามเรือน จำนวน 75ต้น ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ระหว่างพื้นที่ตำบลคลองด่านกับตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสายดังกล่าวมีช่องทางจราจรเพียง 2 ช่องทางเท่านั้น อีกทั้งเป็นแหล่งที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก เส้นทางต่อมาคือ ถนนบ้านคลองอาเสี่ย-บ้านคลองกันยา จำนวน 185 ต้น ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร โดยถนนสายนี้จะตัดผ่านระหว่างถนนแพรกษา กับถนนเทพารักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กกว่า 10 แห่ง รวมถึงมีชุมชนอีกจำนวนมากอาศัยอยู่ ขณะที่ถนนบ้านแพรกษา-บ้านน้ำผึ้ง มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์จำนวน 190 ต้น ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร เพราะตัดผ่านใจกลางหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนขนาดใหญ่หลายแห่งในเขตตำบลแพรกษาใหม่ และตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนเส้นทางที่เหลือประกอบด้วย ถนนคลองเจ็ด-คลองบางปลา จำนวน 278 ต้น ระยะทาง 5.8 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอในตอนกลางคืนเพราะถนนมีความแคบ รถยนต์ขับสวนกันได้ลำบาก อีกทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่หลายแห่ง และมีชุมชนบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีถนนบ้านคลองตะเคียน-บ้านลำบางผี ก็เป็นอีกเส้นทางที่มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จำนวน 42 ต้น ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ซึ่งตัดผ่านระหว่างถนนตำหรุ-บาพลีกับถนนแพรกษา และเส้นสุดท้ายถนนบ้านสุขสวัสดิ์-บ้านสาขลา ได้ทำการติดตั้งจำนวน 730 ต้น ระยะทาง 7.7 กิโลเมตร ปลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการด้วย

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เป็นแนวความคิดริเริ่มตั้งแต่สมัยที่ตนดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.สมุทรปราการ โดยพบว่าพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ มีโครงการการพัฒนาซ่อมสร้างขยายถนนหนทาง ของทางหลวงชนบทและท้องถิ่นต่าง ๆ หลายแห่ง การปักเสาลากสายยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ขาดแสงสว่างในยามค่ำคืน ไม่สะดวกในการเดินทางสัญจรด้วยยวดยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน พื้นที่ดังกล่าว บางพื้นที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กเป็นเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงมีชุมชนอีกจำนวนมากอาศัยอยู่ การติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานธรรมชาติ เพื่อลดปัญหามลภาวะ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการมองเห็น ตลอดจนให้ชาวสมุทรปราการในแต่ละพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*