ทันข่าว

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ (มจพ./KMUTNB) จัดเวทีเสวนา

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ (มจพ./KMUTNB) จัดเวทีเสวนา หัวข้อเรื่อง “แนวทางการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ./KMUTNB) จัดประชุมสัมมนาฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องคอนเฟอเร้นท์ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอาคม เกาทัณฑ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญ และร่วมสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงงานต้นแบบกับผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การบริหารจัดการพลังงาน และสารเคมี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม และการบรรยายเรื่อง “แนวทางบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม สำหรับเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” โดยผู้เชี่ยวชาญกรมโรงงานอุตสาหกรรม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*