สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-18 ตุลาคม 2563

วันนี้เวลา 13.00 น.วันที่ 27 สค.63 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รวม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ จำนวน 15 คณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางในการเตรียมจัดงาน ระหว่างวันที่ 7-18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดงานกำหนดตามปฏิทิน แรม 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 7-18 ตุลาคม 2563 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์

โดยกำหนดจัดพิธีบวงสรวง ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 (แรม 4 ค่ำ เดือน 11) เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

จากนั้นเวลา 09.29 น.กำหนดจัดพิธีบวงสรวง บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ ส่วนวันพุทธที่ 7 ตุลาคม 2563 (แรม 8 ค่ำ เดือน 11) เวลา 08.00 น.จะมีพิธีเปิดงานและแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และเวลา 14.00 น.พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 (แรม 8 ค่ำ เดือน 11) เวลา 18.00 น.พิธีสวดมนต์และเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ สำหรับ การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการจัดงานวัดที่ยิ่งใหญ่ ของประเทศและเป็นงานประเพณีประจำปี ที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*