สังคมท้องถิ่น

โรงเจ เอี่ยงเม้งเก็ง สำโรง สมุทรปราการ จัดงานบุญมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทาน

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%82

โรงเจ เอี่ยงเม้งเก็ง สำโรง สมุทรปราการ จัดงานบุญมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 26 ส.ค.63 ที่ โรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง พระโพธิสัตว์กวนอิม สำโรง ซอยแสงชัย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดงสมุทรปราการ นายปิยะศักดิ์ พู่พวงโชติภัทร์ รองประธานกรรมการโรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง ร่วมกับคณะกรรมการโรงเจ และคณะศิษยานุศิษย์โรงเจ เอี่ยงเม้งเก็ง จัดงานบุญมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ประจำปี 2563 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณ ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการสร้างความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 สำหรับงานทิ้งกระจาดจะจัดขึ้นในเดือน 7 ตามจันทรคติของจีน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนาน การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ และดวงวิญญาณไร้ญาติ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว นับว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ร่วมไปกับการแจกทานให้ผู้ที่ยากไร้ งานทิ้งกระจาดจึงต้องทำทั้ง 2 ส่วน ทำบุญกันในศาลเจ้าก่อน โดยพระสงฆ์จีน แล้วจึงมาแจกสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ ดังนั้น เทศกาลทิ้งกระจาด จึงเป็นเทศกาลที่ครบถ้วนทั้งทำบุญและทำทาน

ซึ่งในปีนี้ สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังคงเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการโรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง พระโพธิสัตว์กวนอิม สำโรง สมุทรปราการ จึงมีการเข้มงวดในการจัดแจกข้าวสาร และอาหารแห้งอย่างเป็นระบบ โดยมี อสม.ตำบลสำโรงเหนือ และอปพร.ในพื้นที่ มาคอยช่วยจัดระเบียบการยืนเข้าแถว เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร โดยคนที่มารับแจกข้าวสารต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการเข้าคิววัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่อาจกลับมาเกิดขึ้นได้อีก โดยมี พุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญใจกุศล ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เดินทางมาร่วมงานบุญมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ประจำปี 2563 กันอย่างคึกคัก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*