ทันข่าว

ชาวบ้านเทใจเลือกตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านปัญฐิญาแพรกษาแทนชุดเดิม

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4

เมื่อช่วงสายวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่สโมสรหมู่บ้านปัญฐิญา ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงไปนานกว่า 2 ปี แต่ไม่ยอมลงจากตำแหน่ง สมาชิกหมู่บ้านจึงได้ปรึกษาหารือ และดูในข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อต้องการให้มีนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านชุดใหม่ในวันนี้ (30สิงหาคม 2563) โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บางปู หน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสังเกตการณ์ และดูแลในเรื่องความปลอดภัย โดยมีนายปารเมษฐ์ ภัชกุล มาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกนิติบุคคลหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กว่า 100 คน ได้มีความเข้าใจก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมติเสียงส่วนใหญ่ได้ยกมือเห็นชอบเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่ มีเพียง 1 เสียง ที่ไม่เห็นด้วย ทำให้ผู้สมัครนิติบุคคลหมู่บ้าน จำนวน 10 คน ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์

ด้านนาวาเอกประดิษฐ์ วิสุทธินันท์ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็น 1ใน จำนวน 10 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน กล่าวว่า ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวปัญฐิญาแพรกษาทุกท่าน ที่กรุณาไว้วางใจออกมาเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระไปแล้ว ปรากฏว่าชาวบ้านได้ลงมติในจำนวนเสียงมากกว่าหนึ่งในสาม ก็ถือเป็นเอกฉันท์ ให้กรรมการนิติบุคคลชุดใหม่ จำนวน 10 คน ได้เป็นกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการหมู่บ้านชุดนี้ก็จะบริหารงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานสืบไป

สาเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งในวันนี้ เนื่องจากคณะกรรมการนิติบุคคลชุดเดิมได้หมดวาระไป 2 ปี 6 เดือนกว่าแล้ว ทางพวกเราก็พยายามทำหนังสือขอให้มีการเลือกตั้ง ใหม่แต่คณะกรรมการชุดเดิมก็ไม่ยอมรับหนังสือ ส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ไม่ยอมรับ เมื่อครบกำหนด 30 วัน เมื่อไม่ยอมรับหนังสือ ซึ่งตามกฎหมายแล้วสมาชิกหมู่บ้าน ได้เข้าชื่อกัน 1ใน5 เพื่อแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมา ในการที่จะเปิดการประชุม ซึ่งตนได้รับมอบจากสมาชิก1ใน5ให้มีอำนาจในการเปิดประชุม และจากการประชุมในวันนี้ และพบว่าสมาชิกในหมู่บ้านได้มาลงคะแนนมากกว่า1ใน3ซึ่งเกินเป้าหมายจากข้อบังคับ มติที่ออกมาในวันนี้ นิติบุคคลชุดนี้ ก็ถือว่าได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*