สังคมท้องถิ่น

อบจ.เมืองปากน้ำ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7

ที่ห้องประชุม โรงแรมเกาะลันตา สุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลีสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการและและหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ “หลักสูตร อาสาพัฒนา พึ่งพาได้ มุ่งหมายสุขภาพดี” ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ (อสม.)โดยมีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ในพิธีมอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ในการจัดซื้อกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายในกระเป๋าประกอบด้วย 1.อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2.เครื่องชั่งน้ำหนัก 3.สายวัดรอบเอว 4.สายวัดความสูง 5.เครื่องคิดเลข 6.ยาสามัญประจำบ้าน 7.เจลแอกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย พร้อมคู่มือความรู้ในการป้องกันโรคระบาด เพื่อให้อสม.นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดมาเป็นวิทยากรอบรมความรู

ภายในงานได้มี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ (อสม.) ชำนาญการ และผู้ช่วยในการปฏิบัติงานจาก 6 อำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,000 คน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2563 รวมจำนวน 10 วัน รุ่นละ 300 คน โดยรุ่น1 ต.บางปลา ต.บางพลีใหญ่ รุ่น2 ต.บางโฉลง ต.บางแก้ว ต.ราชาเทวะ ต.หนองปรือ รุ่น3. ต.ปากน้ำ ต.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ ต.บางด้วน ต.บางโปรง ต.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ รุ่น4 ต.ปากน้ำ ต.บางเมือง ต.บางเมืองใหม่ ต.ท้ายบ้านใหม่ ต.ท้ายบ้าน ต.บางปู ต.บางปูใหม่ รุ่นที่5 ต.คลองด่าน ต.เปร็ง ต.คลองสวน ต.บางพลีน้อย รุ่น6 ต.บางบ่อ ต.บางเพรียง ต.บ้านระกาศ ต.คลองนิยมฯ รุ่น7 ต.ปากคลองฯ ต.ในคลองฯ ต.บ้านคลองสวน ต.แหลมฟ้าผ่า ต.นาเกลือ รุ่น8 อ.บางเสาธงทั้งหมดรุ่นที่ 9-10 อ.พระประแดง

หลังจากการฝึกอบรมตาม “หลักสูตร อาสาพัฒนา พึ่งพาได้ มุ่งหมายสุขภาพดี”ประจำปี 2563 แล้ว นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีมอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนชาวสมุทรปราการ ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงปรบมือขอบคุณ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความห่วงใย และเป็นความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่อสม.ที่ได้ควักงบประมาณส่วนตัวจัดซื้อกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือ ดูแลประชาชนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*