สังคมท้องถิ่น

ชมรมชาวสมุทรปราการ ร่วมบริจาค 500,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาล

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1

ชมรมชาวสมุทรปราการ ร่วมบริจาค 500,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยด้านทันตกรรมที่เพิ่มจำนวนขึ้น

เมื่อเวลา16.30 น.วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ชมรมชาวสมุทรปราการ โดยพลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรม พร้อมด้วยสมาชิกของชมรม ที่ประกอบไปด้วย นายสุดใจ จิรยาภากร ประธานบริหาร บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, นางบุญไทย ตั้งเด่นไชย กรรมการบริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นชัยปากน้ำ, นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ, นายวิโรจน์ เตียวแสงสุข ประธานคณะ กต.ตร.สภ.บางบ่อ กรรมการบริหาร บริษัท ดีเคปริ้นติ้ง จำกัด, ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ร่วมมอบเงินจำนวน 500,000 (ห้าแสนบาท) ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางและปรับปรุงคลีนิกทันตกรรมของโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมคณะแพทย์ และผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นตัวแทนเข้ารับมอบ

โดยเงินจำนวนดังกล่าวสมาชิกของชมรมชาวสมุทรปราการ ที่ประกอบไปด้วย นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ ที่มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาด ตามรายนามดังนี้
มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ จำนวน 100,000 บาท
คุณกอบชัย อ่อนมณีวรรณ จำนวน 100,000 บาท
คุณเด่นตง – คุณบุญไทย ตั้งเด่นไชย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นชัยปากน้ำ จำนวน 100,000 บาท
คุณกัณติพจน์ จิรุศาสตร์ จำนวน 50,000 บาท
คุณวิโรจน์ เตียวแสงสุข บริษัท ดีเคปริ้นติ้ง จำกัด จำนวน 40,000 บาท
คุณกรกฤช อนรรฆธรรม จำนวน 20,000 บาท
คุณบรรยงค์ อนรรฆธรรม จำนวน 20,000 บาท
ชมรมชาวสมุทรปราการ จำนวน 50,000 บาท
และพลเอกบุญเกิด วาดวารี จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*