สังคมท้องถิ่น

ชาวใต้สมุทรปราการ เชิญเทียวงานร่วมสืบสานประเพณีวิถีใต้ สารทเดือนสิบ ชาวใต้

ชาวใต้สมุทรปราการ เชิญเทียวงานร่วมสืบสานประเพณีวิถีใต้ สารทเดือนสิบ ชาวใต้สมุทรปราการ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ณ วัดบางนางเกรง ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โดยมี นายสิทธิรัตน์ ดำแก้ว ประธานจัดงาน นายจีรพงค์ ปานแย้ม นายปราโมทย์ นุ่นแซ่ง รองประธานจัดงาน พร้อมด้วย สท.ไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว นายกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการ นาวาโทสุเทพ วงศ์สุนทร ที่ปรึกษาจัดงานสารทเดือนสิบ นายสมยศ เต็มนา เลขานุการจัดงาน นายชัยยะ สถาวุธ ประชาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ สท.ถนอมศรี ทองเหลือ คณะกรรมการฯ และสมาชิกชาวใต้สมุทรปราการ ร่วมสืบสานประเพณีวิถีใต้ สารทเดือนสิบ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*