สังคมท้องถิ่น

อสม.อำเภอเมือง ร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ “ประจำปี 2563

%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81

อสม.อำเภอเมือง ร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ “ประจำปี 2563 “หลักสูตร อาสาพัฒนา พึ่งพาได้ มุ่งหมายสุขภาพดี” ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ก.ย.63 ที่ห้องประชุม โรงแรมเกาะลันตา สุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลีสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ (อสม.) จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ “หลักสูตร อาสาพัฒนา พึ่งพาได้ มุ่งหมายสุขภาพดี” ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ (อสม.) รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถให้การรักษาพยาบาล ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ (อสม.) ชำนาญการ และผู้ช่วยในการปฏิบัติงานเขตพื้นที่อำเภอเมืองฯ ประกอบไปด้วย อสม ตำบลปากน้ำ ตำบลบางเมือง ตำบลบางเมืองใหม่ ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปู และตำบลบางปูใหม่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน เข้ารับการอบรม โดยมี วิทยากรจากกลุ่มแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลสมเด็จพระปีนเกล้า มาให้ความรู้ในเรื่องของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจ พร้อมทั้ง สาธิตขั้นตอนสำคัญ 4 ประการของการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี) ตลอดจน แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ โดยวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหา ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งในด้านการสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน วิธีการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด -19 เกิดภาระค่าใช้จ่ายจากการครองชีพ มีภาวะความตึงเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ และส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายตามมา จึงเป็นปัญหาและอุปสรรค์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ

หลังจากนั้น เป็นพิธีมอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดซื้อ ภายในกระเป๋าประกอบด้วย 1.อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2.เครื่องชั่งน้ำหนัก 3.สายวัดรอบเอว 4.สายวัดความสูง 5.เครื่องคิดเลข 6.ยาสามัญประจำบ้าน 7.เจลแอกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย และคู่มือความรู้ในการป้องกันโรคระบาด มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนชาวสมุทรปราการ ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*