ท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7/2563

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 3 ก.ค.63 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางสาวทัสนันทน์ ภมรพล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฯ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอฯ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม นางสาวทัสนันทน์ ภมรพล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ได้ทำการประดับขีดผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 ราย และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 ราย และมอบรางวัลชนะเลิศการประกวด/แข่งขัน ผลผลิตด้านการเกษตร ในการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดยมีตัวแทนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 รางวัล

หลังจากนั้นจึงเริ่มการประชุม ซึ่งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ในเดือนกันยายน 2563 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองบางปิ้งตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมทำความสะอาด

ในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบ นางสาวทัสนันทน์ ภมรพล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้แจ้งเรื่องเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้นายอำเภอ ได้เน้นย้ำกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. หมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ ให้ระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมาย และ 2. สำหรับหมู่บ้านในพื้นที่อื่นๆ ให้เฝ้าระวัง สอดส่อง การเดินทางเข้าพื้นที่ของบุคคลต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย จากหมู่บ้านชายแดน ซึ่งหากกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*