สังคมท้องถิ่น

13 มัสยิด ในจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำเมาลิดสรรเสริญศาสนทูต มูฮำมัด(ซ.ล.)

13-%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b

13 มัสยิด ในจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำเมาลิดสรรเสริญศาสนทูต มูฮำมัด(ซ.ล.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซล.)

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 4 ก.ย.63 ที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 13 มัสยิด ในจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำเมาลิดสรรเสริญศาสนทูต มูฮำมัด(ซ.ล.) โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนท่านจุฬาราชมนตรี อาจารย์ประสาน(ซารีฟ) ศรีเจริญ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พี่น้องชาวมุสลิม จาก 13 มัสยิด ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย 1. มัสยิดกอมรุสมาน 2. มัสยิดอัลเอี๊ยะห์ซาน 3. มัสยิดมะซอตุดดีนียะห์ 4. มัสยิดคอยริยะตุ้ลอิสลามียะห์ 5. มัสยิดดีนุ้ลอีสลาม 6. มัสยิดดารุ้ลมูฮาญีริน 7. มัสยิดคลองกันยาเราะห์หมัด 8. มัสยิดดารอสอาดะห์ 9. มัสยิดอัลญ่ามาอะห์ 10. มัสยิดยามีอุ้ลมุมีนิน 11. มัสยิดดารุ้ลอามีน 12. มัสยิดดารุ้ลนาซีรีน และ 13. มัสยิดอัลเกาษัร เข้าร่วมพิธี กว่า 300 คน โดยมี นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู และฝ่ายปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับพิธีทำเมาลิดสรรเสรญศาสนทูต มูฮำมัด(ซ.ล.) ถือเป็นงานประจำปีของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียงด้วย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซล.), เพื่อศึกษา เผยแพร่จริยวัตร และคำสอนของท่านศาสดา อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้นับถือศาสนาอื่น และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ

โดยบรรยากาศภายในพิธี ท่านอาจารย์ประสาน(ซารีฟ) ศรีเจริญ ร่วมทำซอลาวาตเมาลิดนาบี โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักจุฬาราชมนตรี และมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอานโดย อาจารย์มุอ๊าซ มุสตาฟา นักกอรีระดับโลก และให้ความหมายภาษาไทยโดย ดร.อาบีดีน โต๊ะมะห์ ซึ่งพิธีดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดพิธีเพื่อเป็นการส่งเสริมภารกิจของศาสนาอิสลามและพี่น้องชาวมุสลิม อีกทั้งสนับสนุนพื้นที่ให้ อ.ประสาน(ซารีฟ) ศรีเจริญ ได้ใช้ในการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันสำคัญต่างๆ ของทางศาสนาอิสลาม สืบต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*