สังคมท้องถิ่น

ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ จัดพิธีทิ้งกระจาดไทยทานประจำปี 2563 เพื่ออุทิศส่วนบุญ

%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-%e0%b8%9b%e0%b8%b2

ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ จัดพิธีทิ้งกระจาดไทยทานประจำปี 2563 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ย.63 ที่ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ ถนนท้ายบ้าน ซอย 17 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซินแส ธีรพัตณ์ เตชไชยพัตน์ หรืออาจารย์ใหญ่ ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จืัอ ปากน้ำ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปอันเชิญพระรัตนตรัยพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ลงมาเป็นประธานเพื่อประกอบพิธีทิ้งกระจาดไทยทานประจำปี 2563 ของศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ ปากน้ำ โดยได้นิมนต์ พระสงฆ์จีนอนัมนิกาย วัดสมณานัมบริหารสะพานขาว (วัดญวน) กทม. จำนวน 5 รูป นำโดย องค์สังครัตน์จักรพันธ์สุกาญจนศิริ แห่งวัดญวน สะพานขาว มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส่งวิญญาณของเหล่าสรรพสัตว์ไปยังสุขาวดี และอธิฐานจิตบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงให้มารับส่วนกุศลในพิธี

โดยมี คณะกรรมการฯ ศิษยานุศิษย์ องค์เทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีทิ้งกระจาดประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนาน เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติ พร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ นับว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ที่มีการสืบทอดกันมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาล ประเพณีพิธีทิ้งกระจาด เป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆ ของชาวจีน คำว่าพิธีทิ้งกระจาดนี้เป็นการเรียกอย่างไทย โดยนำมาจากการสร้างกระจาดทาน ถวายกัณฑ์เทศน์ ตามคตินิยมบำเพ็ญมหาทานบารมี อย่างพระเวสสันดรโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย ซึ่งแต่เดิมตามธรรมเนียมของชาวจีนสิ่งของที่จะแจกเป็นทานจะบรรจุลงในกระจาดไม้ไผ่สานมัดด้วยตอก เรียกว่าโกวไท แปลว่ากระจาดทาน ซึ่งเป็นที่มาให้สังคมไทยเรียกพิธีนี้ว่าพิธีทิ้งกระจาด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*