ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%ad

มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ เชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 ณ สถานตากอากาศบางปู

ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เลขานุการมูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 โดยกองอำนวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ร่วมกับมูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนและลดภาวะขยะ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ที่มีระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งหนึ่งเมื่อมีป่าชายเลนสิ่งที่ตามมาก็คือขยะ

เนื่องจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู อยู่ห่างจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 12 กิโลเมตร เพราะฉะนั้น ขยะต่างๆ ที่ลอยมากับแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อลอยออกสู่ทะเลคลื่นทะเลก็จะพัดเข้าหาชายฝั่ง เมื่อขยะต่างๆ เข้ามาอยู่ในป่าชายเลนก็มาสามารถไหลกลับออกสู่ทะเลได้ ก็จะตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งพลาสติก ทั้งโฟมและขวดต่างๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่ดี ถ้าเราไม่มีป่าชายเลยจะทำให้ขยะเหล่านี้ไหลออกสู่ทะเล ซึ่งจะมีผลเสียต่อระบบนิเวศน์ทางในทะเล โดยเราจะได้ยินว่าสัตว์น้ำต่างๆ เช่นปลาโลมา หรือปลาวาฬ เวลากลืนกินพวกขยะพลาสติกเหล่านี้ไป เมื่ออยู่ในกระเพราะก็จะไม่ย่อย ดังนั้นจะทำให้พวกสัตว์น้ำเหล่านี้ตายได้ ทางมูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยกำนันสด ชูไสว ประธานมูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ จึงอยากเชิญชวน พี่น้องผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถานตากอากาศบางปู สามารถติดต่อประสาน ร้อยตรีนิเวช ชูปาน 089-006-8116 หรือ คุณนิพัทธ หนูพรหม 086-788-6124

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*