สังคมท้องถิ่น

บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เข้ารับมอบประกาศนียบัตร

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad

บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เข้ารับมอบประกาศนียบัตร “การขึ้นทะเบียน รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประจำปี 2563”

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2563 นายฮิโรชิ ทะเทะอิวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายอาคม เกาทัณฑ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เข้ารับมอบประกาศนียบัตร “การขึ้นทะเบียน รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประจำปี 2563” จากทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยการจัดงานรูปแบบ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ในฐานะที่บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการ “การขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 9” ที่จัดขึ้นโดยองค์การจัดการก๊าชเรือนกระจกแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ทางด้าน นายอาคม เกาทัณฑ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้เปิดเผย บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เข้าร่วมโครงการ “การขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 9” ที่จัดขึ้นโดยองค์การจัดการก๊าชเรือนกระจกแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้การจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการคำนวนการปล่อยก๊าชเรือนกระจกขององค์กรด้วยตนเอง วันนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ ของเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานที่ได้จัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประจำปี 2563 จากทางองค์การจัดการก๊าชเรือนกระจกแห่งประเทศไทย การรับรองในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า ในปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ ของเราได้มีการปล่อยก๊าชเรือนกระจกทั้งสิ้นประมาณ 32,801 ตัน คาร์บอน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ของเราก็ได้มรมาตรการในการที่จะลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกลงในปีนี้ โดยมีนโยบายที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 10 % เทียบจากปีที่ผ่านมา และลดการใช้พลังงานน้ำและแก๊สลง 20 % เทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกลงไปได้อีกประมาณ 4,353 ตัน คาร์บอน บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ของเราให้ความสำคัญและใส่ใจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเรานั้น มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการปรับปรุงการผลิดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อลดการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเราทุกคน เพื่อโลกและเพื่อคนรุ่นหลัง ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*