สังคมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7-3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 15 ก.ย.63 ที่ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายชนะ หงวนงามศรี คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกัน แถลงข่าวกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกลุ่มนักเรียนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่บ้านและชุมชน โดยมีนายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา กล่าวต้อนรับคณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 หรือไวรัสโควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมาก การห้ามเดินทางและมาตรการกักตัวส่งผลให้การปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ลดลง แต่ปัญหาทางด้านขยะ เช่นขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นขยะพิษหรือขยะติดเชื้อรวมถึงขยะจากการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ ก็พบว่าขยะพลาสติกที่เคยลดลงไปจากการรณรงค์และห้ามใช้ในต้นปี ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่ที่สร้างขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหีบห่อแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้นมากมาย ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายมีจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญที่เติบใหญ่เป็นอนาคตของประเทศต่อไป โดยกิจกรรมในงานก็จะมี การจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเกมส์สร้างสรรค์ การให้ข้อคิดและความรู้จากศิลปิน ดารา ที่มามอบความสนุกสนานและความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญในการช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*