สังคมท้องถิ่น

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 เวลา 11.10 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 76 ราย และดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3

สำหรับผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 76 ราย ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตฯ 3 ราย ผู้อำนวยการโรงเรียน 6 ราย รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ราย ครูผู้สอน 56 ราย และลูกจ้างประจำ 7 ราย งานครูและงานด้านการศึกษาเป็นงานสร้างสรรค์ เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดี และความสามารถทุก ๆ ด้านให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐาน และเป็นประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมือง การที่ทุกท่านมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี ใฝ่คุณธรรม ดำรงตนตามวิถีชีวิตไทยและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมือง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาภาครัฐ และสำนักงานฯ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต หมั่นศึกษาหาความรู้ประสบการณ์และฝึกฝนทักษะความชำนาญอย่างชาญฉลาด มีคุณธรรมได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม จนถึงวันที่แต่ละท่านเกษียณอายุราชการ อันเป็นสิ่งที่สมควรได้ร่วมชื่นชมยินดี และควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจของตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*