สังคมท้องถิ่น

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดกิจกรรมโครงการ ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่า

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดกิจกรรมโครงการ ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2563 ณ สถานตากอากาศบางปู

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 ก.ย.63 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดกิจกรรมโครงการ ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2563 เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศไทย ตลอดจนรักษาสมดุลระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตตามแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อน โดยมี นายอนันต์ หวังชิงชัย รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีนางร่มเกล้า ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม กล่าวรายงาน โดยมี พันเอกพิเศษ ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (บางปู) กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายวิสิฏฐ์ บาลี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ) และพนักงาน ทอท.จำนวน 150 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง และต้นแสมขาว จำนวน 9,999 ต้น โดยมี ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา และสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลน

โดย ทอท.มีนโยบายดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทอท. จึงได้ดำเนินโครงการ ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นกำแพงธรรมชาติ เพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งได้เป็นที่อยู่อาศัยแลแหล่งเพราะพันธุ์สัตว์น้ำต่อไป สำหรับ ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 8 แล้วโดย ทอท.ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู ด้วยการจัดพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เพื่อปลูกพันธ์ไม้ป่าชายเลน เช่น ต้นโกงกาง และต้นแสมขาว จำนวน 9,999 ต้น และในทุกๆ ปี ที่จัดมา จะมีนักเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีนี้จึงมีการปรับรูปแบบลดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการปลูกพันธ์ไม้ในวันนี้แล้ว นอกจากพนักงานของ ทอท.แล้ว ยังได้เชิญชวนข้าราชการจากจังหวัดสมุทรปราการและสื่อมวลชน เข้าร่วมโครงการ อีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าว เมื่อปลูกป่าชายเลนเรียบร้อยแล้ว ทอท.จะมอบให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู เพื่อดูแลป่าชายเลนแห่งนี้ให้เจริญงอกงามเป็นระบบนิเวศที่ดีต่อไปในอนาคต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*