สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%ad-2

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู เฉลิมพระเกียรติ สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ กองอำนวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ร่วมกับมูลนิธิร่วมใจ อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะริมทะเล เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดโลก ชึ่งตรงกับ วันที่ 3 กันยายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปี 2 โดยการนำของ กำนันสด ชูไสว ประธานมูลนิธิฯ นายสมควร ชูไสว ส.อบจ.สมุทรปราการ นายเกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.บางปูใหม่ พร้อมตัวแทนสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน กลุ่มผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน กศน.ตำบลบางปู สมาชิกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการ มูลนิธิกู้ภัยบางปู 811 และพ่อค้า ประชาชน จิตอาสา กว่า 380 คน ร่วมกิจกรรม เก็บขยะได้มากกว่า 850 กิโล และปลูกต้นกล้าแสมขาว และต้นลำพูกว่า 700 ต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู อยู่ห่างจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 12 กิโลเมตร เพราะฉะนั้น ขยะต่างๆ ที่ลอยมากับแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อลอยออกสู่ทะเลคลื่นทะเลก็จะพัดเข้าหาชายฝั่ง เมื่อขยะต่างๆ เข้ามาอยู่ในป่าชายเลนก็มาสามารถไหลกลับออกสู่ทะเลได้ ก็จะตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งพลาสติก ทั้งโฟมและขวดต่างๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่ดี ถ้าเราไม่มีป่าชายเลยจะทำให้ขยะเหล่านี้ไหลออกสู่ทะเล ซึ่งจะมีผลเสียต่อระบบนิเวศน์ทางในทะเล โดยเราจะได้ยินว่าสัตว์น้ำต่างๆ เช่นปลาโลมา หรือปลาวาฬ เวลากลืนกินพวกขยะพลาสติกเหล่านี้ไป เมื่ออยู่ในกระเพราะก็จะไม่ย่อย เเละทำให้เสียชีวิตได้ สถานตากอากาศบางปู เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ รองรับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาที่จะมาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และชมนกนางนวลที่จะอพยพมาในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อหนีอากาศหนาว

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางมูลนิธิ ได้มอบหมายให้ ดาบตำรวจ อุทัย ก้านจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร้อยตรี นิเวช ชูปาน เลขานุการ ผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติร่วมงานจาก คุณธวัชชัย (ตี๋) คลังเนียม ที่ปรึกษา กก.ตร.สถานีตำรวจภูธรบางปู คุณเฉลิม จันทร์เภา บริษัท วาย เค เค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยเคมีคอล จำกัด นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุน น้ำดื่มตลอดกิจกรรม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*