สังคมท้องถิ่น

บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดี

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad-2

บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ เกียรติบัตรระดับทอง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 กันยายน 2563 นายฮิโรชิ ทะเทะอิวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายอาคม เกาทัณฑ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เข้ารับมอบรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ เกียรติบัตรระดับทอง ภายในพิธีมอบรางวัล Samutprakarn Labour Management Excellence Award 2020 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ และตัวแทนสถานประกอบกิจการ กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ถนนแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ทางด้าน นายอาคม เกาทัณฑ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้เปิดเผย ทางบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งชุมชนรอบข้าง จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO 45001 โดยเข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในปีนี้เราได้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก โดยได้รับความร่วมแรงรวมใจจากทีมงานและพนักงาน ทุกคน จึงทำให้ปีแรกนี้เราเป็น 1 ใน 4 บริษัท ของจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ เกียรติบัตรระดับทอง เรามั่นใจว่าการที่เราได้รับรองมาตรฐาน ระดับนานาชาติ ISO 45001 และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ลดสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ที่สำคัญที่สุดคือพนักงานทุกคนของเราปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นใจในชีวิตของตัวเองและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขานั้นเอง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*