สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%ad-3

มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 ณ สถานตากอากาศบางปู

ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู เฉลิมพระเกียรติ สถานตาอากาศยางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย กำนันสด ชูไสว ประธานมูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 โดยมี ดาบตำรวจอุทัย ก้านจันทร์ หัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เลขานุการมูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายธวัชชัย (ตี๋) คลังเนียม กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ นายมะโหนก และทีมงานจิตอาสาโรงเรียนนอกกะลา ตลอดจน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 หมู่ 3 ต.บางปูใหม่ สมาชิกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการ คณะครู นักเรียน กศน.ตำบลบางปู มูลนิธิกู้ภัยบางปู 811 ทีมนักวิ่งนางนวล และพ่อค้า ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน

ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สมดุลและยั่งยืน ตลอดจน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง เพิ่มระบบนิเวศ สร้างการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ สำหรับขยะต่าง ประกอบไปด้วยถุงพลาสติก ขวดน้ำ และโลหะ ต่างๆ จะนำไปคัดแยกเพื่อรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*