ศาสนาและการศึกษา

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 ก.ย.63 ที่ศาลาคุณแม่วงษ์ ทับประเทือง วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9 ถวายทักษิณานุประทานแด่ พระครูสถิตธรรมานุศาสก์ (พระมหาสนุก สุเมโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ โดยมี พระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสแห่งวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสมควร ชูไสว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ใหญ่เกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.บางปูใหม่ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี อุบาสก อุบาสิกา และคณะเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ พระครูสถิตธรรมนุศาสก์ และพระมหาสมิทธ์ โชติโก เข้าร่วมพิธี

โดยมีพระมหาเศรษฐ ปัญญาคโม รองเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ นำคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 26 รูป เจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำรับพร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สำหรับ พระครูสถิตธรรมนุศาสก์ (สนุก สุเมโธ) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เมื่อ ปี 2535 และได้มรณภาพเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2553 ศิริอายุรวม 73 ปี โดยดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ รวม 18 ปี ปัจจุบัน มีพระมหาสมิทธ์ โชติโก เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*