สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-2

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ วันวานที่พากเพียรเกษียณที่ภาคภูมิ

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 24 ก.ย.63 ที่อาคารศูนย์การประชุมซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ วันวานที่พากเพียรเกษียณที่ภาคภูมิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์ให้แก่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วย 1.นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 2.นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 3.นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ 4.นายมานพ พรหมรุกขชาติ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 5.นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 6.นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 7.นางอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 8.นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง และ 9.นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

โดยบรรยากาศภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของจังหวัดสมุทรปราการ การแสดงของชมรมแม่บ้านมหาดไทย และรับชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท เครือโภคภัณฑ์ จำกัด อดีตอธิบดีกรมที่ดิน และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทน กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบ ราชสีห์ เครื่องหมายราชการกรมการปกครอง และช่อดอกไม้ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้น นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวแสดงมุทิตาจิต มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ ยังได้มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีแก่นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู อีกด้วย

โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และคณะสื่อมวลชน ในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น มี ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู และคณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลบางปู ร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปู

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*