สังคมท้องถิ่น

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นตัวแทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นตัวแทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง และชุดประดาน้ำ ให้แก่สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ

ที่บริเวณหน้าว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นตัวแทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง และชุดประดาน้ำ ให้แก่สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ โดยมี นายจุมพล ศรวิเศษ นายกสมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย กำนันณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เขตตำบลบางเมืองใหม่ ผู้เสนอโครงการฯ นายอทิเดช วิระมิตรชัย ประธานชุมชนหมู่บ้านทวีทอง 1 นางชุติมณฑน์กานต์ เกตุแก้ว ประธานชุมชนทิพวัล 1 ตลอดจน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และอาสาฯ สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ ร่วมกันรับมอบ ทั้งนี้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ทางด้านกู้ภัยทางน้ำ และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ที่ติดอยู่ในยานพาหนะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*