สังคมท้องถิ่น

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-2

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอำเภอ และผู้แทน ทั้ง 6 อำเภอ เข้ารับมอบ เพื่อนำไปพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เข้ามารับทุนการศึกษา ต่อไป

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ก.ย.63 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายอำเภอ และผู้แทน นายอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง เข้ารับมอบเพื่อนำไปพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ ในแต่ละอำเภอ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เข้ามารับมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563

โดยมี นางรัชนีวรรณ สำราญเวทย์ นางธารตะวัน จรูญพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง นายเชาวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และผู้แทนนายอำเภอ เป็นตัวแทนเข้ารับทุน ส่งมอบต่อให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส 6 อำเภอ อำเภอละ 20 ทุน ทุนละ 2,000 บาท นอกจากนี้ ยังรับของที่ระลึกเป็นเสื้อ IIV (เลิฟ) VII ความหมาย 1,461วัน ของนายชาติชาย อุทัยพันธ์ จากวันที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จนเกษียณอายุรายการ รวม 1,461 (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด) วัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*