สังคมท้องถิ่น

รางวัลเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b8%9b-%e0%b8%9b-%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 กันยายน 2563 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560-2561 ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไล ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีโรงเรียนได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ดังนี้ ปีการศึกษา 2560 ระดับเพชร รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ระดับเพชร รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ได้แก่ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ระดับเงิน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีโรงเรียนได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ดังนี้ ปีการศึกษา 2561 ระดับทอง รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ได้แก่ โรงเรียนวัดกาหลง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปีสปช.) โรงเรียนคลองบางกะสี โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ โรงเรียนวัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร) โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ระดับเงิน ได้แก่ โรงเรียนวัดมงคลนิมิต (มงคลพิทยาคาร) โรงเรียนวัดหัวคู้ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง โรงเรียนปากคลองมอญ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*