สังคมท้องถิ่น

อำเภอเมือง สมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3

อำเภอเมือง สมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนวัดบางด้วน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ครบรอบ 103 ปี

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 28 ก.ย.63 โรงเรียนวัดบางด้วน หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมือง สมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนวัดบางด้วน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ครบรอบ 103 ปี โดยมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายเลิศศักดิ์ เนียมรักษา ปลัดอำเภอเมือง งานป้องกัน นางสายสุนี สมใจ นายก อบต.บางด้วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองฯ ตลอดจน เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางด้วน กลุ่มผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน โดยมี นางสาวญาณิศา ปลอดโปร่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางด้วน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางด้วน ร่วมให้การต้อนรับ

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ ที่ประชุมซึ่งนำโดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก และวันที่ 28 กันยายน 2563 นับเป็นวันครบรอบ 103 ปี ของการพระราชทานธงชาติไทย เพื่อให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ และการกำหนดวันธงชาติของทุกประเทศ ล้วนอิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงความเป็นมาในการสร้างชาติของแต่ละประเทศ อีกด้วย

ทางด้านนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้เปิดเผย สาเหตุที่เลือกโรงเรียนวัดบางด้วน แห่งนี้ ดำเนินโครงการ ก็เพราะโรงเรียนแห่งนี้มีการปฏิญาณ ตน ในทุกๆ เช้า เพื่อที่จะให้ตนเองมีความรู้สึกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อให้ตนเองได้รู้จักบุญคุณของแผ่นดิน มีการร้องเพลงให้ระลึกถึงบุญคุณของชาติ ของแผ่นดินด้วย โดยตนต้องขอขอบคุณทาง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนวัดบางด้วน ที่ท่านกรุณาเสริมสร้าง กรุณาบรรจุเรื่องดีๆ แบบนี้ ให้กับเด็กๆ นักเรียน ซึ่งเขาเปรียบเสมือนผ้าขาว เราหล่อหลอมจิตใจของเขา บรรจุอะไรเขาไปพวกเขาก็จะจดจำไปจนกระทั้งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*