สังคมท้องถิ่น

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และมูลนิธิเทิดทูลธงชาติไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมฉลอง 103 ปี ธงไตรรงค์

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 30 ก.ย.63 ที่ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พันเอก ประเทือง แก้วทุย รอง.ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมฉลอง 103 ปี ธงไตรรงค์ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะ และถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และวางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พร้อมนำผู้เข้าร่วมงาน ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี ดร.บุญจักรวาล รอดบำเรอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ กล่าวรายงาน

จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันขับร้องเพลง ที่สุดในโลก บทเพลงเพื่อการฉลองก้าวเข้าสู่ 103 ปี ธงชาติไทย คำร้อง/ทำนอง หลง ลงลาย เพลง คำสัญญาต้นกล้าของแผ่นดิน คำร้อง/ทำนอง หลง ลงลาย และเพลง ชาติไทย โดยมี ศิลปิน หลง ลง ลาย นำขับร้องเพลง สำหรับ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมฉลอง 103 ปี ธงไตรรงค์ ในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 103 ปี ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอันสง่างามเป็นเอกลักษณ์ สมดังอัตลักษณ์ของชนชาติไทย

โดย คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้ง ยังได้กำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชักธง หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ฉบับที่ 5 ปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักธงและประดับธงชาติ ณ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถานด้วย โดยราชอาณาจักรไทย ถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงประจำชาติ และการกำหนดวันธงชาติของทุกประเทศ ล้วนอิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงความเป็นมาในการสร้างชาติของแต่ละประเทศ

สำหรับ วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน 2563 นี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ชาวไทยจะได้ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมกันทั่วทุกภูมิภาค ด้วยความเคารพยึดเหนี่ยวในศูนย์รวมของชาติ “ธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไท เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*