สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าฯเมืองปากน้ำ เป็นประธานเปิดงานประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก และเป็นมรดกภูมิปัญญา

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99

ผู้ว่าฯเมืองปากน้ำ เป็นประธานเปิดงานประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก และเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 ต.ค.63 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก และเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลาริมน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี อำเภอบางพลีสมุทรปราการ โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี นายฉะโอด รุ่งเรือง นายก อบต.บางพลีใหญ่ พ.ต.อ.พีรศักดิ์ รอดบน ผกก.สภ.บางพลี นางชูศรี สัตยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี นายแพทย์พิเชฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี นายธงชัย วิเศษบุปผา สาธารณสุขอำเภอบางพลี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี ตลอดจน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหม่บ้าน ทหาร ตำรวจ กลุ่มผู้นำชุมชน และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้มอบหมายให้ ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายวรพร อัศวเหม อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ นางสาวพิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวพราว อัศวเหม นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ รองประธานสภา อบจ สมุทรปราการ ตลอดจน สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู และกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เข้าร่วมงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ด้วย

ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีท้องถิ่น ของชาวอำเภอบางพลี มาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยกำหนดจัดงานในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ เป็นครั้งที่ 85 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประเพณีรับบัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมทั้ง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลี ให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่าง วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง และที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการบูชา โดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ได้แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวังทุกอย่าง เพื่อมิให้ประเพณีรับบัว มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอบางพลีต้องเลือนหายไป โดยประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี ได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2555 โดยกระทรวงวัฒนธรรม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*