ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์คุณแจ๊ค จากทุ่งกุลาร้องไห้ ปลอดสารพิษ

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5

ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์คุณแจ๊ค จากทุ่งกุลาร้องไห้ ปลอดสารพิษ ไร้อันตรายต่อสุขภาพ หอมมะลิไทยต้องปลูกแบบใส่ใจไม่ใช้สารเคมี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*