สังคมท้องถิ่น

นางสำรวย ธารไพฑูรย์ เป็นเจ้าภาพนำผ้าพระกฐินพระราชทาน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%91%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99

นางสำรวย ธารไพฑูรย์ เป็นเจ้าภาพนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายวัดหนามแดง ได้เงินทำบุญ 1,816,999 บาท ณ วัดหนามแดง

วันที่ 10 ต.ค.63 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นางสำรวย ธารไพฑูรย์ คณะกรรมการฯ และชาวชุมชนหลังวัดสนามแดง เป็นเจ้าภาพนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธัมโม) เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ท่านพระครูวิทูลกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดหนามแดง นำคณะพระภิกษุสงฆ์ แห่งวัดหนามแดง เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี คณะกรรมการชุมชน กลุ่มผู้นำชุมชน และพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนหลังวัดหนามแดง เข้าร่วมพิธี ได้เงินทำบุญ 1,816,999 บาท ณ วัดหนามแดง

สำหรับ วัดหนามแดง สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2383 ได้รับประราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2506 บริเวณภายในวัดกว้างขวาง มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และน่าสนใจ อาทิเช่นเรือนปั้นหยาไม้สักทองซึ่งเป็นกุฏิที่เก่าแก่ที่สร้างด้วยไม้สักทอง มีอายุนับร้อยปี ปลูกสร้างตามสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม ซึ่งหาดูได้ยากในสมัยปัจจุบัน และของเก่าแก่โบราณ เช่น ธนบัตรที่มีการเริ่มใช้ในรัชกาลที่ 5 เครื่องสังคโลก หรือ หนังงูขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีท่านพระครูวิทูลกิจจาทร เป็นเจ้าอาวาสวัดหนามแดง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*