ท้องถิ่น

กกต.เคาะ 20 ธ.ค. 63 เป็นวันเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภา อบจ.ทั่วประเทศ

%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%b0-20-%e0%b8%98-%e0%b8%84-63-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81

มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอแล้ว โดย กกต.มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. นั้น จะมีทั้งหมด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เตรียมส่ง ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ลงชิงตำแหน่ง นายก อบจ.สมุทรปราการ ในครั้งนี้ ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*