สังคมท้องถิ่น

เริ่มแล้ว..!! เทศกาลกินเจ โรงเจท่งเสียงปากน้ำ ทำพิธีอัญเชิญ กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว ประทับ

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%88-%e0%b9%82

เริ่มแล้ว..!! เทศกาลกินเจ โรงเจท่งเสียงปากน้ำ ทำพิธีอัญเชิญ กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว ประทับ ณ โรงเจเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่สาธุชนที่มาร่วมงานกินเจ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 16 ต.ค.63 ที่ ศาลเจ้าโรงเจท่งเสียงปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ คณะกรรมการบริหารโรงเจท่งเสียงปากน้ำ ร่วมกันจัดงานเทศกาลกินเจ โรงเจท่งเสียงปากน้ำ ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-26 ตุลาคม 2563 โดยมี นายประกอบ วงศ์วัฒนพล ประธานโรงเจท่งเสียงปากน้ำ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทพเทวดาฟ้า ดิน โดยมี คณะสงฆ์จีน จากวัดโพธิทัตตารามศรีราชา มาประกอบพิธีอัญเชิญกิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว เปิดมณฑลพิธีเทศกาลกินเจ เทพเจ้าทั้ง 9 พระองค์ ประทับ ณ โรงเจท่งเสียงปากน้ำ 10 วัน 10 คืน ตลอดช่วงเทศกาลถือศีลกินเจของชาวจีน ตำนานความเชื่อหนึ่ง ของช่วงเทศกาลกินเจ จะเป็นช่วงที่ “กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว” คือ ทีมพระพุทธ 9 องค์เสด็จลงมาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ ประกอบไปด้วยการอวตาลของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ ซึ่งทั้ง 9 พระองค์ นี้ ได้แบ่งภาคลงมาเป็นเทพเจ้า 9 องค์ ที่จะทรงเครื่องแบบกษัตริย์ จึงทรงได้รับการขนานพระนามว่า “เก้าอ๊วง” หรือ “กิ้วอ๊วง” มีความหมายว่า นพราชา ทรงอำนาจในการบริหารธาตุทั้งห้า คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และทอง

โดยมี ผู้มีจิตศรัทธา ชาวไทยเชื้อสายจีน พร้อมใจกันสวมชุดขาว ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระกิ้วอ้วงฮุกโจ้ว เป็นองค์ประธานในเทศกาลถือศีลกินเจ เพื่อให้กราบไหว้ขอพร ณ โรงเจท่งเสียงปากน้ำ พร้อมทั้ง รับประทานอาหารเจฟรี โดยจะมีอาหารครบ 5 หมู่ สลับสับเปลี่ยนทุกวัน เทศกาลกินเจ โรงเจท่งเสียงปากน้ำ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานตามประเพณีให้คงอยู่ โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 16-26 ตุลาคม 2563 นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ได้ถือศีลกินเจนั้นก็จะได้ทำบุญทำกุศลด้วยการงดบริโภคเนื้อสัตว์ ทั้งสัตว์เล็ก และสัตว์ใหญ่ ที่ตลอดปีเราได้นำมาทำเป็นอาหารรับประทานช่วงที่ถือศีลกินเจนี้เราจะได้ลดการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตก็จะทำให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดช่วงที่ได้ถือศีลกินเจ ซึ่งพิธีกินเจนั้นชาวจีนเรียกว่า ‘กิ้วอ๊วงเจ’หากทุกคนร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลในการ ถือศีลกินเจ ปีละครั้ง ก็สามารถช่วย ชีวิตสัตว์นับ ล้านชีวิต ให้รอดพ้นจากการโดนฆ่าได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*