ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถแห่งใหม่

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถแห่งใหม่ บริเวณถนนสุวรรณภูมิสาย 8 เพื่อทำการติดตั้งโครงเหล็กในการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีกำหนดปิดช่องทางจราจรจำนวน 1 เลนบริเวณถนนสุวรรณภูมิสาย 8 ตั้งแต่พื้นที่ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถยนต์ด้านทิศตะวันออกจนถึงทางเข้าอาคารจอดรถยนต์โซน 2 เพื่อทำการติดตั้งโครงเหล็กในการก่อสร้างฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. โดย ทสภ. จะมีการเบี่ยงเลนการจราจรบางช่วงเพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการยังคงสามารถเข้าจอดรถยนต์ที่ อาคารจอดรถยนต์โซน 2 และ อาคารจอดรถยนต์โซน 3 บริเวณชั้น 1 ได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเพิ่มเติม ทสภ. จะกลับมาเปิดให้บริการทางเข้าจอดรถยนต์ของอาคารจอดรถยนต์โซน 3 บริเวณชั้น 5 โดยจะเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทสภ. ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ โทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*