สังคมท้องถิ่น

พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางโปรง ร่วมงานบุญพิธีแห่องค์กฐิน และถวายองค์กฐิน ประจำปี 2563

%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87

พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางโปรง ร่วมงานบุญพิธีแห่องค์กฐิน และถวายองค์กฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดบางโปรง ยอดเงิน 1,073,164 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาท)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ต.ค.63 คณะศิษยานุศิษย์ พระครูพุทธิสารโสภิต และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางโปรง ร่วมงานบุญพิธีแห่องค์กฐิน และถวายองค์กฐิน ประจำปี 2563 แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบางโปรง ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี พระครูพุทธิสารโสภิต (อาจารย์เสก) เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ เจ้าอาวาสวัดบางโปรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ส.ส.อัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส. สมุทรปราการ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.บางโปรง ตัวแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ สมาชิกกลุ่มเทคโน ตรากบ ตลอดจน คณะกรรมการฯ ไวยาวัจกร คณะศิษยานุศิษย์ พระครูพุทธิสารโสภิต และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางโปรง และตำบลใกล้เคียง ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ร่วมกันเป็นประธานอุปถัมภ์ ถวายผ้ากฐินสามัคคี เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย นอกจากนี้ ยังมีคหบดีประชาชนที่ใจบุญนำอาหาร คาวหวาน หลากหลายชนิดมาออกโรงทาน ให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญได้รับประทานฟรี กว่า 150 โรงทาน

การทอดกฐินถือเป็นการทำบุญพิเศษที่ทำได้เพียงปีละครั้ง และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ ดังนั้น อานิสงส์ หรือผลดีจึงมีหลายประการ กล่าวคือ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งห่มใหม่ ได้ชื่อว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญเพราะทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้ง การทอดกฐินยังก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นการร่วมมือกันทำคุณงามความดี และหากการถวายกฐินนั้นมีส่วนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ก็จะได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยรักษาศาสนสถาน และศาสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป สำหรับ ยอดกฐินสามัคคี ของวัดบางโปรง ในปีนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,073,164 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาท) โดยปัจจัยที่ได้รับจากการทำบุญ ในครั้งนี้ ทางวัดจะนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบางโปรง ในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาตเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามสืบไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*