ท้องถิ่น

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันชาติ

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b3

วันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 10.00 น.ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำโดย กำนันตึ๊ง ไพบูรย์ พินเที่ยง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม.และพ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ กว่า 300 คน รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ โดยขอยึดคำสัตย์ปฏิญาณ ว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หลังจากมีคนบางกลุ่มได้มีการกล่าวก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผย ซึ่งทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มีความกังวลใจในการแสดงออกเหล่านั้น เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน อีกทั้ง ยังเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งถึงพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงอยู่เหนือเรื่องของการเมือง ดังนั้น ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการ จึงขอออกมาแสดงความจงรักภัคดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการเดินรณรงค์ไปบริเวณโดยรอบตลาดปากน้ำ เพื่อเป็นการจุดประกายของการสร้างความสันติสุข ความสามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการ ขอปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*