สังคมท้องถิ่น

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมพลังแสดงจุดยืน

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a5

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 21 ต.ค.63 นางพิทยา จันทร์จีน กำนันตำบลในคลองบางปลากด ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นำกลุ่มคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจน ส.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ สส.เขต 7 จังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มพลังมวลชน ในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมกันแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์ของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในการรวมพลังปกป้องสถาบันหลักของชาติ จากนั้น ได้ยื่นหนังสือผ่านนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ไปยังนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อประกาศให้รู้ว่า ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และกลุ่มพลังมวลชน ในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ขอแสดงพลังในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายหลังจากยื่นหนังสือได้ร่วมกันเดินรณรงค์แสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ

ในส่วนของประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ กล่าวถึง ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง มีการกระทำพาดพิงต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในนามชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ผู้มีความจงรักภักดี ขอแสดงจุดยืน และรวมพลังปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันเก่าแก่ที่สุดที่คู่มากับชาติไทย และเป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทยเคารพเทิดทูน ตลอดมา หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของพระมหากษัตริย์มิได้ลดน้อยลง ประชาชนคนไทยยังคงให้ความรัก ความศรัทธา และความจงรักภักดีมาจนถึงปัจจุบัน การรวมตัวของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*