ศาสนาและการศึกษา

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-4

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 2/2563
การแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ การส่งคำร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปสังกัดอื่น การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ขออนุมัติเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพิ่มเติม และขออนุมัติเป็นหลักการกรณีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวไม่ครบตามจำนวนตำแหน่งว่าง และกรณีการโอนหรือย้ายผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) และพิจารณาการบริหารงานด้านบุคคล

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*