สังคมท้องถิ่น

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนอำเภอบางพลี รวมพลังแสดงจุดยืน

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81-2

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนอำเภอบางพลี รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ต.ค.63 ดร.วีร์สุดา รุ่งเรือง กำนันตำบลบางพลีใหญ่ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ นำกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่รวมกันแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์ของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางพลี ในการรวมพลังปกป้องสถาบันหลักของชาติ จากนั้นได้ยื่นหนังสือผ่าน นายธวัชชัย นามสมุทร อำเภอบางพลีไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อแสดงจุดยืนของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางพลีและกลุ่มพลังมวลชนในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายหลังจากยื่นหนังสือได้ร่วมกันเดินรณรงค์แสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ณ ลานหน้าพระมหาเจดีย์ วัดบางพลีใหญ่กลาง อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ในส่วนของประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางพลี กล่าวถึง ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง มีการกระทำพาดพิงต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในนามชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอบางพลี ผู้มีความจงรักภักดี ขอแสดงจุดยืน และรวมพลังปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันเก่าแก่ที่สุดที่คู่มากับชาติไทย และเป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทยเคารพเทิดทูน ตลอดมา หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของพระมหากษัตริย์มิได้ลดน้อยลง ประชาชนคนไทยยังคงให้ความรัก ความศรัทธา และความจงรักภักดีมาจนถึงปัจจุบัน การรวมตัวของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอบางพลีในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป นอกจากนี้ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง หรือ พระอาจารย์แจ้ และคณะศิษยานุศิษย์ ยังได้ร่วมกันเปิดโรงทาน นำอาหารมาให้ข้าราชการ และประชาชน ได้รับประทานกัน โดยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*