ศาสนาและการศึกษา

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2563 ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมลงพื้นที่กับนายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านมาตรฐานการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอัมพร พินะสา เลขากพฐ. พร้อมนางสาวิกา วงศ์ฟั่น สถาปนิกชำนาญการพิเศษ และคณะทีมวิศวกร สพฐ. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ท่อก๊าซระเบิด ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง โดยสพป.สมุทรปราการ เขต 1 ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท จากนั้นร่วมลงตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*